Norsk Fjellmuseum

Norsk Fjellmuseum er ein del av Norsk fjellsenter som ligg i Lom nasjonalparklandsby. I 2015 opna vi vår nye hovudutstilling Over isen - funn frå isen viser veg. Her står ferdselen over fjellet og brearkeologien sentralt.  I 2018 opnar vi ei større og meir omfattande utstilling.

Senteret har eige heimeside her: http://www.norskfjellsenter.no/