Besøksinfo Bygningsvern

Opningstider - henvendingar til bygningsvernrådgjevar Håvard Syse

Etter avtale.

Prisar:

Rådgjevar 550 kr/t.
8 timar gratis til rådvelde for eigarar av gamle hus. Dette inkluderer synfaring og hjelp med eventuell søknad om tilskot.

Kontaktinformasjon:

Bygningsvernrådgjevar Håvard Syse

Tunstugu

Lesja Bygdemuseum

2667 Lesja
tlf: 45 60 53 47
epost: havard.syse@gudbrandsdalsmusea.no

BESØKSINFO

NYTT

OM BYGNINGSVERN

AKTIVITETAR

 

OPPLAND FYLKE
Dovre kommune