Om Gudbrandsdal Krigsminnesamling

Den 9. april 1940 vart tyske tropper landsette i Noreg. Vi var i krig, og krigshandlingane i landet skulle vare i to månader. Dei hardaste kampane i Sør-Noreg fann stad i Kvam i Gudbrandsdalen 25. og 26 april mellom tyskarane og britane. Om lag 70 hus brann ned, mellom dei kyrkja i Kvam. Desse hendingane er også bakgrunnen for at vi har utstillinga Gudbrandsdal krigsminnesamling, opna 5. mai 1995, som er ei unik minnesamling om krig, okkupasjon og forsvar i Gudbrandsdalen. Nytt i 2013 er utstillinga " Kess - ei forteljing frå Grini"

BESØKSINFO

NYTT

UTSTILLING

SAMLING

OM MUSEET

AKTIVITETAR

ÅPNINGSTIDER

1.6.-20.8 2017: tirsdag - søndag kl 12-17
Mandag: Stengt

 

OPPLAND FYLKE
Nord-Fron Kommune