Historia til Gudbrandsdalsmusea

Gudbrandsdalsmusea eit konsolidert museum

Gudbrandsdalsmusea vart etablert som eit konsolidert museum i 2008, basert på dei museums/arkivverksemdene som var med i MING (Musea i Nord-Gudbrandsdalen inkludert Norddalsarkivet avd. av Opplandsarkivet) i dei seks kommunane i Nord-Gudbrandsdalen. Gudbrandsdalsmusea er såleis utvida med dei tre kommunane i Midt-Gudbrandsdalen. Den siste avdelinga som har kome med er Norsk Fjellmuseum som vart konsolidert i 2012.

Årsmelding

Årsmelding 2008 Gudbrandsdalsmusea AS.pdf

Årsmelding Gudbrandsdalsmusea AS 2009.pdf

Signert årsmelding 2010.pdf

GM styreårsmelding 2011.pdf

Signert styreårsmelding GM 2012..pdf


signert styreårsmelding GM 2013.pdf

signert styreårsmelding 2014.pdf

signert styreårsmelding 2015.pdf

Ledig vikariat for 25 % arkivleiar, Opplandsarkivet i Vågå

1. april 2017-31. mars 2018

 

Ynskjeleg kompetanse

høgskule/universitet m/kulturhistorisk- og arkivfagleg fagkrins

bør ha kjennskap til programma ASTA og Primus Foto

 

Løn og tilsetting etter avtale, frist for søknad med cv 25. januar,

museet har nynorsk som skriftspråk

 

Kontakt direktør Torveig Dahl for info tlf. 92612830, torveig.dahl@gudbrandsdalsmusea.no

 

For meir info om museet og arkivet,  sjekk heimesidene våre: gudbrandsdalsmusea.no