Historia til Gudbrandsdalsmusea

Gudbrandsdalsmusea eit konsolidert museum

Gudbrandsdalsmusea vart etablert som eit konsolidert museum i 2008, basert på dei museums/arkivverksemdene som var med i MING (Musea i Nord-Gudbrandsdalen inkludert Norddalsarkivet avd. av Opplandsarkivet) i dei seks kommunane i Nord-Gudbrandsdalen. Gudbrandsdalsmusea er såleis utvida med dei tre kommunane i Midt-Gudbrandsdalen. Den siste avdelinga som har kome med er Norsk Fjellmuseum som vart konsolidert i 2012.

Årsmelding

Årsmelding 2008 Gudbrandsdalsmusea AS.pdf

Årsmelding Gudbrandsdalsmusea AS 2009.pdf

Signert årsmelding 2010.pdf

GM styreårsmelding 2011.pdf

Signert styreårsmelding GM 2012..pdf


signert styreårsmelding GM 2013.pdf

signert styreårsmelding 2014.pdf

signert styreårsmelding 2015.pdf