Ledige stillingar ved Gudbrandsdalsmusea

 

Ledig vikariat ved Gudbrandsdalsmusea AS

Gudbrandsdalsmusea er regionmuseum for Gudbrandsdalen, frå Ringebu i sør og nordover. Vi har desentralisert struktur med avdelingar i alle 9 kommunane. Opplandsarkivet (OA) er privatarkiv  for Oppland, organisert under musea. Gudbrandsdalsmusea har 5 OA-avdelingar: Skjåk, Dombås, Vågå og Ringebu, arkiva i Vågå og Vinstra er og folkemusikkarkiv. Vår arkivleiar i Vågå har privatarkiv som sitt arbeidsfelt og går ut i permisjon. Det er ynskjeleg med ei viss overlapping i tid.

 


Ledig vikariat for 25 % arkivleiar, Opplandsarkivet i Vågå

1. april 2017-31. mars 2018

 

Ynskjeleg kompetanse

høgskule/universitet m/kulturhistorisk- og arkivfagleg fagkrins

bør ha kjennskap til programma ASTA og Primus Foto

 

Løn og tilsetting etter avtale, frist for søknad med cv 25. januar,

museet har nynorsk som skriftspråk

 

Kontakt direktør Torveig Dahl for info tlf. 92612830, torveig.dahl@gudbrandsdalsmusea.no

 

For meir info om museet og arkivet,  sjekk heimesidene våre: gudbrandsdalsmusea.no

 

 

Med venleg helsing

Torveig Dahl

direktør