Ledige stillingar ved Gudbrandsdalsmusea

 

Ledig vikariat i midtdalsarkivet, Gudbrandsdalsmusea AS

Gudbrandsdalsmusea er regionmuseum for Gudbrandsdalen, frå Ringebu i sør og nordover. Vi har desentralisert struktur med avdelingar i alle 9 kommunane. Opplandsarkivet (OA) er privatarkiv  for Oppland, organisert under musea. Gudbrandsdalsmusea har 5 OA-avdelingar: Skjåk, Dombås, Vågå og Ringebu, arkiva i Vågå og Vinstra er og folkemusikkarkiv.

Vi har ledig vikariat i 50 % stilling som arkivar ved vår avdeling Midtdalsarkivet. Arkivet er i det nye Innovasjonssenteret i Vålebrua, Ringebu sentrum, med magasin i kjellaren.

Vikaratet er ledig frå dd og går førebels ut 2017, med mogeleg forlenging.

Vi ynskjer ein vikar med utdanning innan kulturhistoriske fag/arkivfag og med erfaring og interesse for arkiv og lokalhistorie. Arkivaren tek i mot, ordnar, registrerer arkiv i Asta/Primus og formidlar. Arkivaren er med i nettverket av arkivarar i Opplandsarkivet i regi av sekretariatet for Opplandsarkivet.

Vi ynskjer ein positiv person med god samarbeidsevne, lyst til å jobbe med privatarkiv og som ynskjer å vera med og utvikle eit lokalhistorisk senter for midtdalen i godt samarbeid med andre. Løn og oppstart etter avtale. Museet har nynorsk som språkform.

Send søknad med CV til post@gudbrandsdalsmusea.

For meir informasjon sjå:

http://www.gudbrandsdalsmusea.no/,

http://www.opa.no/sekretariat/

eller ta kontakt med direktør Torveig Dahl, post@gudbrandsdalsmusea.no, tlf. 926 12 830. 


 

 

 

Ledig vikariat for 25 % arkivleiar, Opplandsarkivet i Vågå

1. april 2017-31. mars 2018

 

Ynskjeleg kompetanse

høgskule/universitet m/kulturhistorisk- og arkivfagleg fagkrins

bør ha kjennskap til programma ASTA og Primus Foto

 

Løn og tilsetting etter avtale, frist for søknad med cv 25. januar,

museet har nynorsk som skriftspråk

 

Kontakt direktør Torveig Dahl for info tlf. 92612830, torveig.dahl@gudbrandsdalsmusea.no

 

For meir info om museet og arkivet,  sjekk heimesidene våre: gudbrandsdalsmusea.no