Tilsette ved Gudbrandsdalsmusea AS

Foto

Torveig Dahl

stilling: Direktør
epost:
telefon: +47 92612830
kontoradresse: Dale-Gudbrands Gard, Hundorpgeilen 10, 2647 Sør-Fron
Foto

Thea Grobstok Dalen

stilling: Avdelingsleiar Lom , permisjon for Lom bygdamuseum, vikar er Kjersti F. Strass. Thea er for tida i spesialengasjement for Norsk Fjellmuseum, nye utstillingar.
epost:
telefon: +47 90656326
kontoradresse: Norsk Fjellsenter, Lom

Hilde Eggen, for tida sjukmeldt, vikar Kjersti Tidemansen, fast opningstid kvar onsdag kl. 12.00-19.00

stilling: arkivleiar, midtdalsarkivet, Opplandsarkivet,
epost:
telefon: 913 45 148 (Tidemansen), 926 12 830 (museet)
kontoradresse: Innovasjonssenteret, Jernbanegt. 4, 2630 Ringebu
Foto

Benedicte Friis Furulund, permisjon til 10.07.2017

stilling: Avdelingsleiar, Lesja, og marknadsansvarleg for heile museet
epost:
telefon: 959 76 253
kontoradresse: Tunstugu, Kyrkjevegen 91, Lesja Bygdemuseum, 2665 Lesja

Stein Grjotheim

stilling: Arkivleiar Opplandsarkivet avd. Skjåk
epost:
telefon: +47 97057215
kontoradresse: Skjåk bibliotek, 2690 Skjåk

Kristin Akslen Hagen

stilling: Folkemusikkarkivar Opplandsarkivet, avd. Nord-Gudbrandsdalen, vikar for arkivar i vågå og for avdelingsleiar Jutulheimen
epost:
telefon: 905 11 168
kontoradresse: Gamlebanken, 2680 Vågå
Foto

Per Gunnar Hagelien

stilling: senterleder Pilegrimssenteret Dale-Gudbrand, avd.leiar Gudbrandsdal Krigsminnesamling, Tusenårsstaden Dale-Gudbrands Gard, stavkyrkjeutstillinga, Ringebu prestegard
epost:
telefon: +47 45604608
kontoradresse: Dale-Gudbrands Gard, Hundorpgeilen 10, 2647 Sør-Fron

Søren Hald

stilling: Samlingsansvarleg, rådgjevar
epost:
telefon: +47 40438486
kontoradresse: Norsk Fjellmuseum, 2688 Lom
Foto

Elisabeth Holshagen. For utleige i Jutulheimen, kontakt Eirik Haugen

stilling: for tida: spesialfunksjonar, vikar avdelingsleiar i Jutulheimen Kristin Akslen Hagen, folkemusikk@gudbrandsdalsmusea.no
epost:
telefon: Kristin: 905 11 168, utleige: 474 54 804, alternativt Torveig Dahl 92612830
kontoradresse: Gamlebanken, 2680 Vågå

Eirik Haugen

stilling: registrator, utleige og formidling i Jutulheimen
epost:
telefon: 474 54 804 (j) 905 30 671 (p)
kontoradresse: Jutulheimen, 2680 Vågå
Foto

Gunhild Mømb

stilling: formidling og arrangement Lesja Bygdemuseum
epost:
telefon: 90682070
kontoradresse: Tunstugu, Kyrkjevegen 91, Lesja Bygdemuseum, 2665 Lesja

Oddleiv Ringlund

stilling: registrator, gjenstandar, foto, kulturminneplanarbeid
epost:
telefon: 456 30 745
kontoradresse: Dale-Gudbrands Gard, Hundorpgeilen 10, 2647 Sør-Fron

Tom Willy Rustad

stilling: folkemusikkarkivar for sør- og midtdalen, Opplandsarkivet
epost:
telefon: 977 13 329
kontoradresse: Vinstra vgs, Gamle Skåbuvegen 10, 2640 Vinstra

Kjersti Frackmann Strass

stilling: engasjement marknadsarbeid i 2017. Vikar avdelingsleiar Lom bygdamuseum
epost:
telefon: 97068931
kontoradresse: Gamlebanken, Vågå og Norsk fjellsenter, Lom
Foto

Håvard Syse

stilling: Bygningsvernrådgjevar
epost:
telefon: +47 45605347
kontoradresse: Tunstugu, Kyrkjevegen 91, 2665 Lesja

Ola Tovmo

stilling: Arkivleiar Opplandsarkivet, avd. Dombås, kontaktperson Einbustugu, Dombås
epost:
telefon: +47 900 69 225
kontoradresse: Dombås bibliotek, 2659 Dombås

Linda Trøen

stilling: Lom bygdamuseum (permisjon 19.04.17-14.02.18, vikar: Kjersti F. Strass). Arkivleiar Opplandsarkivet avd. Vågå (permisjon 19.4.17-14.02.18, vikar Kristin A. Hagen)
epost:
telefon: 41403142
kontoradresse: Norsk Fjellsenter, Lom, og Gamlebanken, Vågå
Foto

Kjell Voldheim

stilling: Industriregistrator
epost:
telefon: +47 90169268 (p)
kontoradresse: Regionkontoret, Skansen 7,2670 Otta