Tilsette ved Gudbrandsdalsmusea AS

Foto

Torveig Dahl

stilling: Direktør
epost:
telefon: +47 92612830
kontoradresse: Dale-Gudbrands Gard, Hundorpgeilen 10, 2647 Sør-Fron
Foto

Thea Grobstok Dalen

stilling: Avdelingsleiar Lom , permisjon for Lom bygdamuseum, vikar er Kjersti F. Strass. Thea er for tida i spesialengasjement for Norsk Fjellmuseum, nye utstillingar.
epost:
telefon: +47 90656326
kontoradresse: Norsk Fjellsenter, Lom

Hilde Eggen, for tida sjukmeldt, kontakt Torveig Dahl eller Oddleiv Ringlund

stilling: arkivleiar, midtdalsarkivet, Opplandsarkivet,
epost:
telefon: 92612830 (Dahl)
kontoradresse: Innovasjonssenteret, Jernbanegt. 4, 2630 Ringebu

Stein Grjotheim

stilling: Arkivleiar Opplandsarkivet avd. Skjåk
epost:
telefon: +47 97057215
kontoradresse: Skjåk bibliotek, 2690 Skjåk
Foto

Per Gunnar Hagelien

stilling: senterleder Pilegrimssenteret Dale-Gudbrand, avd.leiar Gudbrandsdal Krigsminnesamling, Tusenårsstaden Dale-Gudbrands Gard, stavkyrkjeutstillinga, Ringebu prestegard
epost:
telefon: +47 45604608
kontoradresse: Dale-Gudbrands Gard, Hundorpgeilen 10, 2647 Sør-Fron

Kristin Akslen Hagen

stilling: Folkemusikkarkivar Opplandsarkivet, avd. Nord-Gudbrandsdalen, vikar for arkivar i vågå og for avdelingsleiar Jutulheimen
epost:
telefon: 905 11 168
kontoradresse: Gamlebanken, 2680 Vågå

Søren Hald

stilling: Samlingsansvarleg, rådgjevar
epost:
telefon: +47 40438486
kontoradresse: Norsk Fjellmuseum, 2688 Lom
Foto

Elisabeth Holshagen. For utleige i Jutulheimen, kontakt Eirik Haugen

stilling: for tida: spesialfunksjonar, vikar avdelingsleiar i Jutulheimen Kristin Akslen Hagen, folkemusikk@gudbrandsdalsmusea.no
epost:
telefon: Kristin: 905 11 168, utleige: 474 54 804, alternativt Torveig Dahl 92612830
kontoradresse: Gamlebanken, 2680 Vågå

Eirik Haugen

stilling: registrator, utleige og formidling i Jutulheimen
epost:
telefon: 474 54 804 (j) 905 30 671 (p)
kontoradresse: Jutulheimen, 2680 Vågå
Foto

Gunhild Mømb

stilling: Vikar avdelingsleiar Lesja og marknadsansvarleg
epost:
telefon: 90682070
kontoradresse: Tunstugu, Kyrkjevegen 91, Lesja Bygdemuseum, 2665 Lesja

Oddleiv Ringlund

stilling: registrator, gjenstandar, foto, kulturminneplanarbeid
epost:
telefon: 456 30 745
kontoradresse: Dale-Gudbrands Gard, Hundorpgeilen 10, 2647 Sør-Fron

Tom Willy Rustad

stilling: folkemusikkarkivar for sør- og midtdalen, Opplandsarkivet
epost:
telefon: 977 13 329
kontoradresse: Vinstra vgs, Gamle Skåbuvegen 10, 2640 Vinstra

Kjersti Frackmann Strass

stilling: engasjement marknadsarbeid i 2017. Vikar avdelingsleiar Lom bygdamuseum
epost:
telefon: 97068931
kontoradresse: Gamlebanken, Vågå og Norsk fjellsenter, Lom
Foto

Håvard Syse

stilling: Bygningsvernrådgjevar
epost:
telefon: +47 45605347
kontoradresse: Tunstugu, Kyrkjevegen 91, 2665 Lesja

Ola Tovmo

stilling: Arkivleiar Opplandsarkivet, avd. Dombås, kontaktperson Einbustugu, Dombås
epost:
telefon: +47 900 69 225
kontoradresse: Dombås bibliotek, 2659 Dombås

Linda Trøen

stilling: Lom bygdamuseum (permisjon 19.04.17-14.02.18, vikar: Kjersti F. Strass). Arkivleiar Opplandsarkivet avd. Vågå (permisjon 19.4.17-14.02.18, vikar Kristin A. Hagen)
epost:
telefon: 41403142
kontoradresse: Norsk Fjellsenter, Lom, og Gamlebanken, Vågå
Foto

Kjell Voldheim

stilling: Industriregistrator
epost:
telefon: +47 90169268 (p)
kontoradresse: Regionkontoret, Skansen 7,2670 Otta
Foto

Benedicte Friis Furulund, permisjon til 10.07.2017

stilling: Avdelingsleiar, Lesja, og marknadsansvarleg.
epost:
telefon: I permisjon, kontakt vikar Gunhild Mømb
kontoradresse: Tunstugu, Kyrkjevegen 91, Lesja Bygdemuseum, 2665 Lesja

Ledig vikariat for 25 % arkivleiar, Opplandsarkivet i Vågå

1. april 2017-31. mars 2018

 

Ynskjeleg kompetanse

høgskule/universitet m/kulturhistorisk- og arkivfagleg fagkrins

bør ha kjennskap til programma ASTA og Primus Foto

 

Løn og tilsetting etter avtale, frist for søknad med cv 25. januar,

museet har nynorsk som skriftspråk

 

Kontakt direktør Torveig Dahl for info tlf. 92612830, torveig.dahl@gudbrandsdalsmusea.no

 

For meir info om museet og arkivet,  sjekk heimesidene våre: gudbrandsdalsmusea.no