Skule

Skuleopplegg 2017-18 Gudbrandsdalsmusea.pdf

Barn og ungdom er ei viktig målgruppe for Gudbrandsdalsmusea. Vi har fleire undervisningsopplegg for skuleelevar i alle aldrar. Gudbrandsdalsmusea har mange ulike avdelingar som kan tilby omvising og undervisningsopplegg. Det gjer og at vi kan ha undervisningsopplegg innan mange fag og tema.

Alle tilboda i undervisningsprogrammet er tilpassa kompetansemåla i læreplanverket. Vi tek og  imot klasser i dei faste utstillingane og legg til rette undervisninga etter den enkelte klasse sine ønskjer. Gudbrandsdalsmusea kan og vera til hjelp for skulebarn som arbeider med prosjekt. I tillegg til undervisning på dei ulike lokalitetane, tilbyr vi og å koma ut til skulane med enkelte undervisningsopplegg.

Hugs at vi er her for å hjelpe dykk, så om de ikkje finn det de leiter etter, eller ønskjer opplegg spesielt tilpassa for di klasse, kontakt avdelingsleiar direkte. For å tilrettelegga eit program, må vi ha litt tid til planlegging og ordning, - så ta kontakt med oss tidleg.

For 2017-18 har vi laga ei eige samlebrosjyre som fortel litt om kva vi kan tilby og korleis opplegga kan brukast. Ta gjerne kontakt!

TUNSTUGU KAFE 

Vi har ope kafé kvar fredag, laurdag og søndag frå 30. juni - 30. juli kl. 11.00-17.00