Hopp til hovudinnhald

14. september i år arrangerer Lesja bygdemuseum og Norsk Seterkultur Lokkeseminar. Målet med seminaret er å halde oppe engasjementet og kunnskapen om lokken som fenomen, som immateriell kulturarv og som del av ein kvardag.

Seminaret blir til på Lesja bygdemuseum på Lesja i Nord-Gudbrandsdalen. På seminaret opnar vi lokkeuniverset endå vidare, vi trør opp nye stiar, løfter fram nye problemstillingar og nye perspektiv.

Målet med seminaret er å arbeide vidare med lokken, løfte han og sjå han under ein større himmel. Seminaret blir ei blanding av føredrag og samtale og praktisk utprøving. Vi ynskjer å invitere dei med praktisk erfaring frå lokken og seterlivet, la dei fortelje og dele minne om lokken i kvardagen. Vi vil bruke lokale og nasjonale krefter og kapasitetar under seminaret. 

Lokkeseminaret skal vere ein møteplass for mange: for dei som arbeider i landbruket, dei med tilknyting til seterkulturen, men òg for alle dei med interesse for kulturarven: musikarar og byråkratar, museumstilsette og andre. Vi ynskjer å skape ein arena for dei med interesse for lokken i vidaste forstand.

Arbeidet med seminaret skjer i samarbeid med mange miljø. Det er viktig å spele på lag med dei miljøa som finst i regionen, og som kjenner på eigarskap til kulturen her. Lokkeseminaret blir difor til i samarbeid med mellom andre Lesja Dovre Bonde- og Småbrukarlag, Avdem gardsysteri, Gudbrandsdalen folkemusikklag og Valdresmusea. 

Velkomen på seminar!

 • Kyr
  1/8
  Ragnhild Bøe
 • Telemarkskyr i stølsfjøset til Kjell Trandokken
  2/8
  Knut Aastad Bråten
 • Kyr på Sjong
  3/8
  Einar Utgaard
 • Bøsetre
  4/8
  Einar Utgaard
 • Kyr
  5/8
  Yngve Ask
 • Kyr
  6/8
  Anne-Marte Før
 • Mjølking
  7/8
  Per Jordhøy
 • Kyr / Ingeborg Austad
  8/8
  Knut Aastad Bråten

Førebels program

10.00–10.30 Kaffi og registrering

 

10.30–10.45 Velkomen og musikalsk innslag ved Tom W. Rustad og Kristin A. Hagen

 

10.45–11.15 Kåseri ved Tom W. Rustad: Lokken: arbeid og musikk

 

11.15–11.45 Kåseri ved Anna Jorun Avdem: God kommunikasjon, god matproduksjon

 

10.45–11.00 Pause

 

11.00–11.30 Kåseri ved Knut Ola Storbråten: Kva skjer når dyra forsvinn? Naturtap og konsekvensane det har for den immaterielle kulturen

 

11.30–13.00 Kurs (for alle): Innføring i lokking ved Karin Kolterud (ute)

 

13.00–14.00 Lunsj og kaffi (Tunstugu)

 

14.00–15.30 Kurs for alle ved lokale lokkarar

 

16.00–16.30 Samtale: Knut Aastad Bråten i samtale med budeie Anne Marie Lien

 

17.00–17.30 Kaffi og refleksjon over lokken i dag

 

17.30–18.00 Lokkarlag og avslutning

 

TILKOMST
Lesja bygdemuseum, Kyrkjevegen 91, 2665 Lesja

Kontakt

Om

Lesja bygdemuseum vart stifta då ein såg eit behov for å ta vare på historiske og tradisjonsrike gjenstandar og hus i bygda. Lesja Heimbygdslag vart stifta 13. desember 1957, seinare omdanna til Lesja historielag. Laget dreiv museet til 2003, då overtok Musea i Nord-Gudbrandsdalen drifta. I 2008 tok Gudbrandsdalsmusea AS over driftsansvaret. Ei eigarstifting eig husa, anlegget og samlingane, medan Gudbrandsdalsmusea AS er driftsansvarlege.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 2