Hopp til hovudinnhald

Pilegrimsleden Oslo – Gjøvik/Hamar – Trondheim

Arrangement Gudbrandsdalsmusea

Opningstider og anna

SOMMAR 18. JUNI TIL 18. AUGUST
Tysdag til laurdag: 11.00–16.00
Søndag: 11.00–15.00
Måndag: Stengt

INNGANG SOMMAR
Vaksne: 100,- 
Student/honnør: 80,-
Born opp til 16 år: Gratis
Årskort i heile Gudbrandsdalsmusea: 600,-  

OPNINGSTIDER ELLES I ÅRET
Måndag til fredag: 10.00–16.00
Laurdag: 11.00–15.00

MUSEUMSBUTIKK
Museet har eigen, flott museumsbutikk med bøker og handverksprodukt frå mange lokale leverandørar.

UTLEIGE
Du kan leige nokre av dei eldre husa på museet til selskap og andre samkomer. Ta kontakt med administrasjonen for meir informasjon. 

TILKOMST
Lesja bygdemuseum, Kyrkjevegen 91, 2665 Lesja

Gudbrandsdalsleden

Oslo – Gjøvik/Hamar – Trondheim

Gudbrandsdalsleden var hovedvegen til Nidaros (Trondheim) i middelalderen. Gå i fotspora til tusenar av pilegrimer, og la deg inspirere av et mangfaldig og variert natur- og kulturlandskap.

 • Husflid. Ellen Syse med rokk i Bellestugu på Lesja bygdemuseum.
  1/8
  Knut Aastad Bråten
 • Lesja bygdemuseum
  2/8
  Knut Aastad Bråten
 • Live og Ragna Kolstad
  3/8
  Knut Aastad Bråten
 • Plantefarging på Lesja bygdemuseum.
  4/8
  Knut Aastad Bråten
 • Museumsbutikk
  5/8
  Knut Aastad Bråten
 • Husflid
  6/8
  Knut Aastad Bråten
 • Steiking av skrivabrød i Ulateigstugu.
  7/8
  Knut Aastad Bråten
 • Husflid i Bellestugu / Lesja bygdemuseum
  8/8
  Knut Aastad Bråten

GUDBRANDSDALSLEDEN strekk seg frå Oslo til Trondheim, med 643 km godt merka sti i variert landskap. Langs leden kan du oppleve nydeleg kulturlandskap langs Mjøsa, overnatte på historiske gardar i Gudbrandsdalen, vandre over mektige Dovrefjell og nyte stillheita i frodig Trøndelagsnatur. Ei pilegrimsvandring gjer noko med deg. Å vandre fra Oslo til Trondheim, og til slutt komme fram til pilegrimsmålet Nidarosdomen - Olav den helliges gravkirke - er ei oppleving for livet.

Det er tilrådd å gå Gudbrandsdalsleden mellom 1. juni og 1. september. Går du utanfor denne perioda, risikerer du at stiane er dekka av snø og smeltevatn, og overnattingsstadene kan vere stengde.

Arven etter Olav den heilage

Gudbrandsdalsleden har utallige kulturminne å by på, mange hundre ligg tett ved leden. Du vil sjå gravminner, historisk viktige stader, vakre kyrkjer og bevarte bygningar frå middelalderen. Du kan til og med oppleve å overnatte i ein bygning som husa pilegrimar heilt attende til 1300-talet på Sygard Grytting.

Gudbrandsdalsleden gir deg også nærkontakt med arven etter Olav den heilage. Olavskjelder er utbredt, og desse skulle ha helande verknad.

Langs Gudbrandsdalsleden finn vi dei historiske stadene St. Hallvardskatedralen, Bønsnes, Granavollen, Hamardomen og Dale-Gudbrands Gard. Fleire av stadene er relatert til sagaen om Olav Haraldsson, seinare Olav den heilage.

Langs leden finn vi og våre fremste kulturberere, kyrkjene, og når du vandrar Gudbrandsdalsleden er det aldri langt mellom desse heilage stadene som vitnar om den kristne tradisjon som Olav den heilage samla Norge til.

Utstillingar på Lesja Bygdemuseum

Kontaktpersonar

Lesja bygdemuseum vart stifta då ein såg eit behov for å ta vare på historiske og tradisjonsrike gjenstandar og hus i bygda. Lesja Heimbygdslag vart stifta 13. desember 1957, seinare omdanna til Lesja historielag. Laget dreiv museet til 2003, då overtok Musea i Nord-Gudbrandsdalen drifta. I 2008 tok Gudbrandsdalsmusea AS over driftsansvaret. Ei eigarstifting eig husa, anlegget og samlingane, medan Gudbrandsdalsmusea AS er driftsansvarlege.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 2