Hopp til hovudinnhald

Samfunn

Gudbrandsdalsmusea tek del i fleire lokale og regionale samfunnsrolleprosjekt. Gudbrandsdalsmusea ynskjer å løfte aktuelle tema i samtida – gjerne i samarbeid med andre museumsinstitusjonar og miljø i landet. Fleire av samarbeida er nye, og fleire kjem til.

Årleg seminar med kulturhistorisk tematikk

Samfunnsbygging initiert av Valdresmusea

Forskingsprosjekt initiert av Valdresmusea

Kontakt

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 2