Hopp til hovudinnhald

Sjå. Kjenne. Lære.

Ei utstilling er ei fortetta framstilling av røyndomen. Her er forteljingar om tradisjonar og nye uttrykk, om kultur og natur. Men ei utstilling gjev ikkje eit heilt bilete: Når historia skal skrivast, er du òg ein medforfattar.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 2