Hopp til hovudinnhald

Velkomen til villreinløypa

Mellom Norsk fjellsenter i Lom, Lesja bygdemuseum og Norsk villreinsenter Nord på Hjerkinn er det mykje spanande å oppleve – og Villreinløypa sett deg på sporet.

Heilt frå isen forsvann etter siste istid har menneska i Gudbrandsdalen søkt til fjellet for å fange rein. Heile dyret, med skinn, bein og kjøt, var livgjevande varer båe til eige bruk og som handelsvare. Den dag i dag er reinen framleis ein viktig del av identitet og tradisjon, både i tamrein- og villreinområda i regionen.

I Vågå sentrum har naboane Sov lodge, Andre etasje og Jutulskinn funne saman og skapt unike opplevingar knytt til rein. Her kombinera dei høgkvalitetsmat i ein sveitservilla, mjuke senger i eit tømmerhus og tradisjonshandverk i eit unikt naturgarveri med naturopplevingar i fjellheimen. Her er reinen som ressurs og kulturberar den raude tråden.

På kvar sin kant av regionen utviklar bedrifter i Lesja og Skjåk nye og spanande konsept knytt til rein. Følg med vidare for fleire opplevingar i villreinens rike. Følg oss gjerne for jamlege oppdateringar på Facebook.

  • Villreinarven
    1/4
  • 2/4
  • Villreinarven
    3/4
  • 4/4

Arrangement Gudbrandsdalsmusea

Utstillingar Gudbrandsdalsmusea

Kontakt

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 2